Screening van kandidaat adoptieouders: naar een evidence-based screeningsraamwerk en -procedure.

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Samenvatting

Hoe beoordeel je of mensen geschikt zijn voor het adoptieouderschap? In Vlaanderen is een evidence-based theoretisch raamwerk ontwikkeld voor de geschiktheidsscreening van kandidaat-adoptieouders. De lezing start met een inleiding op dit screeningsraamwerk. Vervolgens komt de operationalisering van een select aantal risico- en protectieve factoren aan bod. De deelnemers krijgen aanknopingspunten voor de beoordeling.
Originele taal-2Dutch
TitelUnknown
StatusPublished - 2012

Keywords

  • Screening
  • kandidaat adoptieouders

Citeer dit