Search for High-Energy Neutrinos from Ultra-Luminous Infrared Galaxies with IceCube

IceCube Collaboration, Paul Coppin, Pablo Correa Camiroaga, Catherine De Clercq, Krijn De Vries, Gwenhaël Laure De Wasseige, Nicolaas Van Eijndhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search for High-Energy Neutrinos from Ultra-Luminous Infrared Galaxies with IceCube'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences