Search for neutralino dark matter with 6 years of sata of the AMANDA-II neutrino telescope

Alfio Rizzo

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Samenvatting

Search for neutralino dark matter with 6 years of sata of the AMANDA-II neutrino telescope
Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • De Clercq, Catherine, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusPublished - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search for neutralino dark matter with 6 years of sata of the AMANDA-II neutrino telescope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit