Search for Relativistic Magnetic Monopoles with Eight Years of IceCube Data

IceCube Collaboration, Paul Coppin, Pablo Correa Camiroaga, Catherine De Clercq, Krijn De Vries, Gwenhaël Laure De Wasseige, Nicolaas Van Eijndhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search for Relativistic Magnetic Monopoles with Eight Years of IceCube Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy