Search for sub-TeV neutrino emission from transient sources with three years of IceCube data

IceCube Collaboration, Krijn De Vries, Paul Coppin, Pablo Correa Camiroaga, Catherine De Clercq, Gwenhaël Laure De Wasseige, Nicolaas Van Eijndhoven

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Search for sub-TeV neutrino emission from transient sources with three years of IceCube data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy