Secundaire mitralisklepinsufficiëntie: de plaats van percutane repair

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Specialist publicatieTijdschrift voor Cardiologie
StatusPublished - okt 2021

Citeer dit