Self-organisation of a lexicon in embodied agents.

Joris Van Looveren

Onderzoeksoutput: Other report

Originele taal-2English
UitgeverijTechnical Report: AI-Memo 01-06
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Technical Report: AI-Memo 01-06

Citeer dit