Self organization in vowel systems

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

175 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)441-465
TijdschriftJournal of Phonetics
Volume28
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2000

Citeer dit