Self-reported health status in coronary heart disease patients : A comparison with the general population.

Delphine De Smedt, E. Clays, Lieven Annemans, S. Pardaens, K. Kotseva, D. De Bacquer

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-125
TijdschriftEuropean Journal of Cardiovascular Nursing
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr 2015

Citeer dit