Semantics for possibilistic answer set programs: Uncertain rules versus rules with uncertain conclusions.

Dirk Vermeir, Kim Bauters, Steven Schokaert, Martine De Cock

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Semantics for possibilistic answer set programs: Uncertain rules versus rules with uncertain conclusions.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)739-761
Aantal pagina's23
TijdschriftInternational Journal of Approximate Reasoning
Volume55
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semantics for possibilistic answer set programs: Uncertain rules versus rules with uncertain conclusions.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit