Sequence-based typing of Legionella pneumophila serogroup 1 clinical isolates from Belgium between 2000 and 2010

Evilien Vekens, Oriane Soetens, R De Mendonça, Fedoua Echahidi, A Deplano, Leo Eeckhout, S Roisin, L. Achtergael, Denis Pierard, O Denis, Ingrid Wybo

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-6
Aantal pagina's6
TijdschriftEurosurveillance
Volume17
Nummer van het tijdschrift43
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sequence-based typing of Legionella pneumophila serogroup 1 clinical isolates from Belgium between 2000 and 2010'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit