Severity Indices of Personality Problems-Short Form in Old-Age Psychiatry: Reliability and Validity

Barbera E van Reijswoud, Inge Debast, Arjan C Videler, Gina Rossi, Jill Lobbestael, Daniel L Segal, Sebastiaan P J van Alphen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

7 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Severity Indices of Personality Problems-Short Form in Old-Age Psychiatry: Reliability and Validity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Chemistry