Seymour et al. Palliative sedation: Improvement of guidelines necessary, but not sufficient: A reply

Jane Seymour, Judith Rietjens, Sophie Bruinsma, Luc Deliens, Sigrid Sterckx, Freddy Mortier, Jayne Brown, Nigel Mathers, Agnes van der Heide

Onderzoeksoutput: Comment/debate

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)481-481
Aantal pagina's1
TijdschriftPalliative Medicine
Volume29
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei 2015

Citeer dit