Shelter intervention in emergency situationsHousing and Human Settlements, Risk and Disaster Management Programma.

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

United Nations Centre for Human Settlements (HABITAT).
Housing and Human Settlements, Risk and Disaster Management Programma.
Project in opdracht van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Vrije Universiteit Brussel en UNCHR

Citeer dit