Short- and Long-Term Outcomes of Vertical Banded Gastroplasty Converted to Roux-en-Y Gastric Bypass

Peter Vasas, Bruno Dillemans, Sebastiaan Van Cauwenberge, Marieke De Visschere, Charlotte Vercauteren

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Short- and Long-Term Outcomes of Vertical Banded Gastroplasty Converted to Roux-en-Y Gastric Bypass'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences