Signal Processing and Pattern Recognition Methods for Radar AP Mine Detection and Identification

Onderzoeksoutput: Conference paper

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Signal Processing and Pattern Recognition Methods for Radar AP Mine Detection and Identification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science