Significant apnea and badycardia in infants using apnea/bradycardia monitors with event recording at home

Bruno Hauser, U. Blecker, K. Keymolen, J. Ramet, E. Denayer, E. Troch, Yvan Vandenplas

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

Significant apnea and badycardia in infants using apnea/bradycardia monitors with event recording at home
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S16
TijdschriftEur J Pediatr
Volume154
Nummer van het tijdschriftsuppl 1
StatusPublished - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Significant apnea and badycardia in infants using apnea/bradycardia monitors with event recording at home'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit