Silver surfers: interesses, vaardigheden en behoeften van ouderen op het net

Chris Vleugels, Annelies Veys

Onderzoeksoutput: Chapter

Samenvatting

In onze kennismaatschappij spelen nieuwe media een belangrijke rol. Websites, e?mail en online dienstverlening horen bij het leven van elke dag. Tegelijkertijd maken ouderen een steeds groter deel van de bevolking uit. België telt bijna 2,4 miljoen vijftigplussers en er komen er elk jaar ongeveer 20.000 bij (FOD Economie, 2007; Verté, De Witte et al., 2007). Een aantal persoonlijke en maatschappelijke rolveranderingen kleuren de interesses en behoeften van deze jongere en oudere senioren. Hun ICT- en mediagebruik is daar onlosmakelijk mee verbonden. In tegenstelling tot de televisie, de krant en de gsm, die niet meer uit het leven van ouderen zijn weg te
denken, is hun computer- en internetgebruik relatief beperkt. De digitale kloof lijkt momenteel sterk generatiegebonden te zijn. Het zijn voornamelijk de oudste senioren die hun weg niet willen of kunnen vinden naar ICT. Dit hoofdstuk staat stil bij enkele factoren die mediageletterdheid van ouderen belemmeren ('drempels'), dan wel stimuleren ('drijvers'). We gaan ook in op concrete voorbeelden van hoe in ons land wordt gewerkt aan digitale geletterdheid bij senioren
Originele taal-2Dutch
TitelMaak mij wat wijs! Media kennen, begrijpen en zelf creëren.
UitgeverijLannooCampus
Pagina's76-89
Aantal pagina's14
ISBN van geprinte versie978-90-209-8949-6
StatusPublished - 2010

Citeer dit