Simulation of the propagation of CR air shower cores in ice

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Simulation of the propagation of CR air shower cores in ice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy