Sinaaltransmissie in axonen: een elektrisch simulatienetwerk

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 2003

Bibliografische nota

Praktivaria, p. 5-14, Vol 20, 2003

Citeer dit