Smoothing the LPM Estimate of the Frequency Response Function Via an Impulse Response Truncation Technique

Mikaya Lumori, Egon Geerardyn, Joannes Schoukens, John Lataire

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Smoothing the LPM Estimate of the Frequency Response Function Via an Impulse Response Truncation Technique'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science