Social Network of Smart-Metered Homes and SMEs for Grid-based Renewable Energy Exchange

Ioana-Georgiana Ciuciu, Robert Meersman, Tharam Dillon

    Onderzoeksoutput: Conference paper

    35 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Social Network of Smart-Metered Homes and SMEs for Grid-based Renewable Energy Exchange'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences