Socio-economic differences in health and access to health care

Onderzoeksoutput: Article

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

n/a
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)239-263
Aantal pagina's25
TijdschriftArchives of Public Health
Volume59
Nummer van het tijdschrift5-6
StatusPublished - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Socio-economic differences in health and access to health care'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit