Sociologisch onderzoek naar het schoolkeuzegedrag van ouders met kinderen in het Nederlandstalig secundair onderwijs van de Brusselse agglomeratie.

Gerda Gielen, Freddy Louckx

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Bibliografische nota

Centrum voor Sociologie, V.U.B., 163 p. (in opdracht van het Ministerie van Nationale Opvoeding).

Citeer dit