Solving the full nonlinear inverse problem for GPR using a three step method

Luc Van Kempen, Thanh NGUYEN Trung, Hichem Sahli, Hao Dinh Nho

Onderzoeksoutput: Conference paper

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Solving the full nonlinear inverse problem for GPR using a three step method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science