Some explanations for the slow acquisition of L2 collocations

Frank Boers, Seth Lindstromberg, June Eyckmans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

27 Citaten (Scopus)

Samenvatting

XX
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)41-62
Aantal pagina's22
TijdschriftVigo International Journal of Applied Linguistics
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Some explanations for the slow acquisition of L2 collocations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit