Sparing of healthy tissues in spearpoint radiotherapy

Dirk Verellen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

No abstract Available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)247-268
Aantal pagina's21
TijdschriftAnnalen van de Belgische Vereniging voor Stralingsbescherming
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sparing of healthy tissues in spearpoint radiotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit