Split offer and homogenous response in Belgium. The conceptual and empirical limitations of (de)nationalization

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)103-119
Aantal pagina's17
TijdschriftPolitics of the Low Countries
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2019

Citeer dit