Spontaneous resolution of a partial capitohamate coalition

Kjell Van Royen, Petrus Van Hoonacker, Jean Goubau

Onderzoeksoutput: Letter

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)427-428
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Journal of Hand Surgery (European Volume)
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - mei 2019

Citeer dit