Sports-based interventions for socially vulnerable youth: Towards well-defined interventions with easy-to-follow outcomes?

Reinhard Haudenhuyse, Marc Theeboom, Zeno Nols

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sports-based interventions for socially vulnerable youth: Towards well-defined interventions with easy-to-follow outcomes?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences