Sports preparticipation cardiac screening: what about children?

Daniel De Wolf, Dirk Matthys

Onderzoeksoutput: Scientific reviewpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)711-719
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume173
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun 2014

Citeer dit