Spreker over de rechtspraak gewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op de studiedag "de wet van 15 september inhoudende de wijzigingen aan de asielprocedure .Een stand van zaken" georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies op 18 november 2008

  Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

  Samenvatting

  ...
  Originele taal-2Dutch
  TitelUnknown
  UitgeverijOrde Van Vlaamse Balies
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit