Staphylococcus jettensis sp nov, a coagulase-negative staphylococcal species isolated from human clinical specimens.

Annelies De Bel, Koenraad Van Hoorde, Ingrid Wybo, Kristof Vandoorslaer, Fedoua Echahidi, Evie De Brandt, P Schumann, M. Ieven, Oriane Soetens, Denis Pierard, P. Van Damme

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3250-3256
Aantal pagina's7
TijdschriftInt J Syst Evol Microbiol
Volume63
StatusPublished - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Staphylococcus jettensis sp nov, a coagulase-negative staphylococcal species isolated from human clinical specimens.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit