Starch-containing bath additives in repairing skin barrier damage

Vera Rogiers, Kristien De Paepe, Jean Pierre Hachem, Els Vanpee, Diane Roseeuw

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)150-150
TijdschriftJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, pag. 150 (P8-17), Vol. 15/2, 2001

Citeer dit