Steering Interzeolite Conversion with Alkali Metal Cations: Lithium Maximizes Al Proximity in SSZ-13 Zeolite Genesis

Sven Robijns, Julien Devos, Thibaut Donckels, Rodrigo de Oliveira-Silva, Niels De Witte, Dimitrios Sakellariou, Tom R. C. Van Assche, Michiel Dusselier

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Steering Interzeolite Conversion with Alkali Metal Cations: Lithium Maximizes Al Proximity in SSZ-13 Zeolite Genesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science

Chemistry