StkTokens: Enforcing Well-Bracketed Control Flow and Stack Encapsulation Using Linear Capabilities

Lau Skorstengaard, Dominique Devriese, Lars Birkedal

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

23 Citaten (Scopus)
217 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'StkTokens: Enforcing Well-Bracketed Control Flow and Stack Encapsulation Using Linear Capabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science