Stress hormone signalling contributes to myelomagenesis by effects on immune cells.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis

Originele taal-2English
Toekennende instantie
  • Vrije Universiteit Brussel
Begeleider(s)/adviseur
  • De Veirman, Kim, Promotor
Plaats van publicatieBrussels
StatusUnpublished - 2025

Citeer dit