Studies on large DNA plasmids of Agrobacterium tumefaciens

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)368-369
Aantal pagina's2
TijdschriftArchives Internationales de Physiologie et de Biochimie
Volume83
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 jan 1975

Citeer dit