Study of the antioxidant activity of Pistacia atlantica Desf. Gall extracts and evaluation of the responsible compounds

Ziyad Ben Ahmed, Fatiha Hefied, Mohamed Yousfi, Kristiaan Demeyer, Yvan Vander Heyden

Onderzoeksoutput: Article

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Study of the antioxidant activity of Pistacia atlantica Desf. Gall extracts and evaluation of the responsible compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds