Subchondrale cysten: histologische en antomische correlatie van MRI-beelden van artrotische tibeaplateaus.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48-49
Aantal pagina's2
TijdschriftVlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen
Volume27
StatusPublished - 2006

Citeer dit