Successful outcome using bortezomib in adult refractory IgA vasculitis: a case report

Els Van de Perre, Rona M Smith, Victoria Bardsley, Charles Crawley, Lisa C Willcocks, David R W Jayne

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2089-2091
Aantal pagina's3
TijdschriftRheumatology (Oxford, England)
Volume55
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov 2016

Citeer dit