Symbolic attributes and organizational attractiveness: The moderating effects of applicant personality.

Bert HJ Schreurs, Celina Druart, Karin Proost, Karel De Witte

Onderzoeksoutput: Article

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35-46
TijdschriftInternational Journal of Selection and Assessment
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2009

Citeer dit