'Taalvaardigheid en attitudes van Nederlandstalige en Franstalige leerlingen in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel'

Alex Housen, Laurence Mettewie, Michel Pierrard

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Originele taal-2English
UitgeverijEindrapport PBO 98/2/36
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

Eindrapport PBO 98/2/36

Citeer dit