Tackling the Awkward Squad for Reactive Programming: The Actor-Reactor Model (Artifact)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tackling the Awkward Squad for Reactive Programming: The Actor-Reactor Model (Artifact)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science