Tegenwerpelijkheid van de inpandgeving van de handelszaak m.b.t. de daarin begrepen schuldvorderingen

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1987

Bibliografische nota

T.B.H. 1987, 727

Citeer dit