Telecommunication and Privacy protection

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Description of technical developments in telecommunication and of the regulation thereof, with special attention towards privacy-issues.
Originele taal-2English
Aantal pagina's63
TijdschriftAuteurs & Media
Nummer van het tijdschrift1 and 2
StatusPublished - 1999

Bibliografische nota

Auteurs & Media 99 nrs. 1& 2 63 P.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Telecommunication and Privacy protection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit