Temporele instabiliteit van persoonlijkheidskenmerken op oudere leeftijd. Een literatuuronderzoek met diagnostische implicaties.

Judith Tummers, Jan Derksen, Bas Vanalphen

Onderzoeksoutput: Article

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87-95
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume41
StatusPublished - 2010

Citeer dit