Ten years to expertise, ten more to greatness: an investigation of modern writers

Scott Kaufman

Onderzoeksoutput: Article

45 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Ten years to expertise, ten more to greatness: an investigaton of modern writers
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)114-124
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Creative Behavior
Volume41
StatusPublished - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ten years to expertise, ten more to greatness: an investigation of modern writers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit