Terminologische variatie: een contrastieve, multilinguale, multidimensionele, tekstgebaseerde analyse

Koen Kerremans, Rita Temmerman (Redacteur), Madeline Lutjeharms (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Other reportResearch

Samenvatting

Dit document betreft een doctoraatsaanvraag ingediend in 2007 als ACA-onderzoeksproject. Het project werd binnen het ACA-fonds niet toegewezen omdat een zelfde aanvraag was goedgekeurd binnen het BOAB-fonds. De samenvatting van het project gaat als volgt:

Voorgaande terminologieprojecten van het Centrum voor Vaktaal en Communicatie in domeinen zoals fraude, HRM, mecatronica en seniorenzorg hebben geleid tot het inzicht dat terminologische informatiebronnen en woordenboeken waarin diverse aspecten van variatie worden beschreven, een duidelijke meerwaarde zijn ter ondersteuning van multilinguale communicatie. Terwijl in het verleden de aandacht voornamelijk uitging naar standaardisering van terminologie is er de laatste jaren vanuit descriptieve, linguïstische benaderingen meer gekeken naar manieren om variatie in terminologie te benaderen, te begrijpen en te beschrijven. Vele descriptieve studies vertrokken hierbij vanuit een monolinguale invalshoek waarbij variatie op diverse linguïstische niveaus (morfologisch, syntactisch, semantisch) werd beschreven, binnen een zelfde taal. Vertrekkende van een drietalig corpus van Engelse, Nederlandse en Franse vakteksten wordt in dit doctoraatsonderzoek gepoogd terminologische variatie te bestuderen vanuit een contrastieve, meertalige en multidimensionele invalshoek. Multidimensioneel houdt in dat er verscheidene parameters zijn (bv. taal, type van discours, domein, enz.) die een impact hebben op variatie. Deze parameters zullen tijdens een grondige analyse van vakteksten worden geïdentificeerd en scherper gesteld. Tegelijk bestuderen we mogelijke correlaties tussen deze parameters. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen de mogelijke betekenisverschillen tussen vertaalequivalenten in de drie talen worden bestudeerd. Hierbij wordt er gekeken naar de verbale, situationele en cognitieve contexten die bijdragen tot de betekenis van termen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijUnknown
Aantal pagina's6
StatusPublished - 2007

Citeer dit