Test-retest reliability on the social support questionnaire for transactions and satisfaction in multiple sclerosis

Elke Van Hoof, C Charlier, Tom Broekmans, Geert Alders, Raf Meesen, M. Roelandts, Peter Feys, Bert Op't Eijnde

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

nog te doen
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)29
Aantal pagina's1
TijdschriftMultiple Sclerosis
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Test-retest reliability on the social support questionnaire for transactions and satisfaction in multiple sclerosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit